Termeni și condiții

De la: Fundația Comunitară Vâlcea (FCVL)

Subiect: Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la diverse evenimente

Operatorul de date cu caracter personal:

– Prezenta notificare vizează cu specificitate prelucrări de date cu caracter personal de către Fundația Comunitară Vâlcea, organizație non-guvernamentală cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. Gib Mihăescu, Nr. 8, Spațiul 10, Etaj 1, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 1/B/I/2019, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO 41457930, în contextul organizării si desfășurării a diverse evenimente.

– Prezenta notificare este furnizată având în vedere Regulamentului general U.E. privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 („GDPR”).

Datele prelucrate:  Fundația Comunitară Vâlcea prelucrează pentru scopurile prezente mai jos cu caracter personal din următoarele categorii:

Nume și prenumeNumăr de telefon
Adresa de e-mailDate financiare
Data nașteriiIdentificatori IT
Înregistrări video, fotografii, semnăturăCopie carte de identitate

Scopul prelucrării:

– Fundația Comunitară Vâlcea prelucrează date cu caracter personal din categoriile de mai sus în scopul pregătirii, desfășurării și promovării diverselor evenimente de către societate: evenimente de responsabilitate socială, conferințe, sesiuni de instruire, evenimente sportive, prin folosirea informațiilor pe canalele social-media utilizate de rețeaua Fundațiilor Comunitare în România, în presa de tip tradițional și/sau online și prin publicarea pe website-ul societății (www.fundatiacomunitaravalcea.ro) etc.

– Pentru și în legătură cu pregătirea și desfășurarea diverselor evenimente de către societate, vom utiliza următoarele canale de comunicare cu dumneavoastră: email, on-line, direct sau telefonic.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către echipa Fundației Comunitare Vâlcea și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

– furnizori de servicii (PR, marketing, etc) în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a FCVL;

– autorităţi ale statului în cadrul acțiunilor de raportare și control;

– instanţe de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentare.

Garanții: FCVL respectă obligațiile care îi revin în temeiul GDPR cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pentru scopurile de mai sus, asigurându-se că:

– Datele cu caracter personal sunt corecte și actualizate;

– Stocarea și distrugerea acestora la încetarea prelucrării se face în siguranță;

– Colectează/prelucrează doar datele absolut necesare prelucrării;

– Aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului și divulgării neautorizate.

Legalitatea prelucrării: FCVL își bazează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile de mai sus pe următoarele temeiuri de legalitate:

– Consimțământ: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru participarea la eveniment și pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Persoana vizată va putea revoca oricând acest consimțământ și prelucrările bazate pe acesta vor înceta.

– Interesul legitim al FCVL conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Durata prelucrării:

– FCVL păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu scopul acestei prelucrări și conform termenului de păstrare menționat în formularul de consimțământ.

– Prelucrarea de date cu caracter personal pentru scopurile menționate în această notificare se va derula pe toată perioada în care aveți/veți avea statut de participant la evenimentul pregătit si desfășurat de către FCVL.

Drepturile dumneavostră ca persoană vizată de activitățile de prelucrare:

Acces – Dreptul de a primi informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Rectificare – Dreptul de a corecta datele inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră.

Ștergere – Dreptul de a cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre (dreptul de a fi uitat).

Restricționare – Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Portabilitate – Dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră către o altă organizație.

Opoziție – Dreptul de a va opune la anumite tipuri de prelucrare (ex. prelucrarea în scopuri ce țin de marketingul direct).

Decizii automate – Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri).

Petiționare – Dreptul de a adresa sesizări către autorități și instanțele de judecată.

Prelucrări ulterioare: În cazul în care FCVL intenționează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această notificare, vă va trimite, înainte de această prelucrare ulterioară, o nouă notificare care va explica această nouă utilizare.

Contact:

– telefon: 0743.104.214

– e-mail: office@fundatiacomunitaravalcea.ro

– adresă de corespondență: Vâlcea, Rm. Vâlcea, Strada Gib Mihăescu, Nr. 8, Spațiul 10 (de menționat „În atenția Fundației Comunitare Vâlcea”)

Pentru mai multe detalii legate de subiectul datelor cu caracter personal, vă rugăm vizitați secțiunea relevantă din cadrul website-ului www.fundatiacomunitaravalcea.ro

Conducerea Fundației Comunitare Vâlcea

Fundația Comunitară Vâlcea (c) 2019-2021