Termeni și condiții

Utilizarea acestui site Web, www.fundatiacomunitaravalcea.ro și a tuturor paginilor din acest domeniu (împreună, „Site-ul Web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA”), reprezintă acceptarea următorilor termeni și condiții. FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA își rezervă dreptul de a căuta toate remediile disponibile prin lege pentru orice încălcare a acestor termeni de utilizare, inclusiv orice încălcare a drepturilor FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA asupra numelui și emblemei FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA și a drepturilor sale în legătură cu informațiile, lucrările de artă, textul, video, audio sau imagini (împreună, „Conținutul”) ale site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA.

Numele și emblema FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA

Numele și emblema FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA sunt proprietatea exclusivă a FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. Ele sunt protejate de dreptul internațional. Utilizarea neautorizată este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse în niciun fel fără permisiunea prealabilă scrisă a FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. Solicitările de permisiune ar trebui să ne fie trimise pe email la adresa office@fundatiacomunitaravalcea.ro

Site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA

Site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA este furnizat de FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA numai pentru uz personal și în scopuri educaționale. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea sau traducerea a ceva mai mult decât o porțiune de minimis a Conținutului site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA, sau orice altă utilizare decât în scopuri personale sau educaționale, necesită permisiunea scrisă prealabilă expresă a FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. Solicitările de permisiune ar trebui să ne fie trimise pe adresa de email office@fundatiacomunitaravalcea.ro, specificând detaliile complete despre utilizarea propusă. Întregul Conținut al Site-ului Web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA este protejat de lege, inclusiv, după caz, de legile privind drepturile de autor.

Conținutul site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA este selectat pe baza propriilor criterii ale FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA și la propria sa discreție. FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA își rezervă dreptul în orice moment de a modifica sau întrerupe orice aspect sau caracteristică a site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA, inclusiv, dar fără a se limita la acești termeni de utilizare, orele de disponibilitate și echipamentul necesar pentru utilizare.

Utilizarea denumirilor specifice de țări sau teritorii nu implică nicio judecată din partea FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA cu privire la statutul juridic al acestor țări sau teritorii, a autorităților și instituțiilor acestora sau a delimitării granițelor lor. Menționarea numelor unor companii sau produse specifice (indiferent dacă sunt sau nu indicate ca înregistrate) nu implică nicio intenție de a încălca drepturile de proprietate și nici nu trebuie interpretată ca o aprobare sau o recomandare din partea FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA.

Organizația Națiunilor Unite și FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA declină orice răspundere sau responsabilitate care decurge din utilizarea site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA sau a conținutului site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA, membrii personalului lor și contractanții acestora nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de consecințe financiare sau de altă natură care decurg din utilizarea conținutului site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA, inclusiv utilizarea inadecvată, necorespunzătoare sau frauduloasă a unui astfel de Conţinut.

Nu se oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA, inclusiv responsabilitatea pentru orice infecție cu virus sau orice altă contaminare sau prin orice are proprietăți distructive.

Alte site-uri web

Site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA poate fi legat de alte site-uri web care nu se află sub controlul FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA furnizează aceste link-uri doar pentru comoditate, iar includerea unor astfel de link-uri nu implică aprobarea sau aprobarea de către FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA a niciunui site web, produs sau serviciu. FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere în ceea ce privește astfel de site-uri web, inclusiv, de exemplu, responsabilitatea sau răspunderea pentru acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații, date, opinii, sfaturi sau declarații făcute pe acele site-uri web.

Documente de lucru

Site-ul web al FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA poate conține documente de lucru sau proiecte de discuții ale documentelor de politici ale FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. Comentariile și răspunsurile sunt binevenite, dar acestea ar trebui în toate cazurile să fie adresate direct FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA și nu încărcate pe site-ul web al FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA. Aceste documente sunt furnizate de FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA ca o contribuție la discuțiile cu privire la problemele importante care afectează copiii și familiile și pentru a ajuta FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA prin lărgirea și aprofundarea gamei de consultări angajate de Organizație. Astfel de documente nu reprezintă poziția definitivă a Organizației cu privire la aspectele abordate și nu trebuie să fie reprezentate ca atare. Documentele de lucru nu pot fi citate sau utilizate în alt mod în afara site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA.

Părți interactive ale site-ului web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA

Site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA poate conține panouri de buletine, camere de chat, acces la liste de corespondență sau alte facilități de mesaje sau de comunicare. Utilizatorul este de acord, atunci când profită de astfel de facilități, să nu facă niciuna dintre următoarele: (a) defăimează, abuzează, hărțuiește, urmărește, amenință sau încalcă în alt mod drepturile legale, morale sau umane ale altora (cum ar fi dreptul la confidențialitate). și publicitate); (b) să publice, să posteze, să distribuie sau să difuzeze orice material sau informație defăimătoare, care încalcă drepturile de autor, obscen, indecent sau ilegal; (c) să încarce sau să atașeze fișiere care conțin software sau alt material protejat de legile privind proprietatea intelectuală (sau de drepturile de confidențialitate), cu excepția cazului în care utilizatorul deține sau controlează drepturile asupra acestora sau a primit toate consimțământurile necesare; (d) încărcați sau atașați fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot deteriora funcționarea computerului altuia; (e) șterge orice atribuții de autor, notificări legale sau denumiri de proprietate sau etichete din orice fișier care este încărcat; (f) falsifică originea sau sursa software-ului sau a altui material conținut într-un fișier care este încărcat; (g) să facă publicitate sau să ofere vânzarea oricăror bunuri sau servicii sau să efectueze sau să transmită sondaje, concursuri sau scrisori în lanț; sau (h) descărcați orice fișier postat de un alt utilizator despre care utilizatorul știe, sau ar trebui să știe în mod rezonabil, că nu poate fi distribuit legal în acest mod. FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA își rezervă dreptul absolut de a șterge orice material postat pe site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA fără notificarea utilizatorului.

FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere în ceea ce privește comportamentul oricărui utilizator în legătură cu astfel de facilități sau pentru orice material trimis de utilizatori și transportat pe site-ul web FUNDAȚIA COMUNITARĂ VÂLCEA, inclusiv, de exemplu, responsabilitatea sau răspunderea pentru acuratețea sau fiabilitatea oricărei informații, date, opinii, sfaturi sau declarații făcute în acest material.