Învățăm să reciclăm • Educație pentru mediu

 

G.I. EduMediu

Despre proiect:

Pornim de la idea că un aspect poate deveni foarte repede obicei, dacă este conștientizat și integrat în sistemul propriu de valori și dacă există accesibilitate și ușurință în practicarea lui. Cu informații adaptate nivelului lor de înțelegere și cu spații la îndemână pentru colectarea selectivă, elevii își for forma atitudini conștiente și protective față de mediul înconjurător și comportamente automate privind reducerea, reutilizarea și reciclarea resurselor.

Prin Invățăm să reciclăm! vom forma 3 clustere de reciclare la nivelul școlii, cu câte o clasă de nivel diferit (primar, gimnazial, liceal) și vom pilot un microprogram, coordonat de înv./prof. diriginte și însușit de comunitățile de elevi. Vom organiza ateliere de informare (cei 3R, tipuri de materiale reciclabile, scriere creativă de mesaje, etc.) și vom amenaja locuri speciale de reciclare în fiecare clasă (coșuri colectare selectivă, prese pet-uri/doze, recipiente baterii, etc). Sesiunile de informare și materialele utilizate vor fi adaptate nivelului de vârstă, folosind metode non-formale. Elevii vor fi implicați în organizarea locurilor de reciclare la nivel de clasă și în amenajarea lor pentru a asigura aderarea la program și asumarea acțiunilor viitoare.

Elevii din clasele de liceu vor acționa ca formatori pentru colegii lor în edițiile viitoare ale proiectului.

Este necesar ca fiecare persoană să înțeleagă că orice gest, orice acțiune sau comportament are impact asupra mediului, iar alegerile noastre ar trebui să fie conștiente, reducând, reutilizând și reciclând resursele pe care le folosim.

Beneficiari: 75 de elevi și 10 profesori de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Valcea

Buget estimat inițial: 8000 RON pentru coșuri de colectare selectivă, prese pentru PET, kituri de reutilizare, materiale didactice. Dacă se strâng mai multe fonduri, se pot investi în infrastructură pentru mai multe clase

Ambasadorii proiectului:

Simona

 

Dorobanțu

Învățăm să reciclăm

Am strâns 250 LEI din totalul de 500

50%

Ana

 

Gruițoiu

Învățăm să reciclăm

Am strâns 0 LEI din totalul de 500

0%

Gina

 

Richițeanu

Învățăm să reciclăm

Am strâns 100 LEI din totalul de 500

20%

Mihaela

 

Toma

Învățăm să reciclăm

Am strâns 555 LEI din totalul de 1000

55.5%

Patrisia

 

Moraru

Învățăm să reciclăm

Am strâns 1385 LEI din totalul de 1500

92.33%